Marknadsföring efter behov

Här kan vi hjälpa kunderna att identifiera deras behov, hitta argument kring de olika behoven samt koppla till marknadsföring i vårt eget produktutbud.

 • Nå många – Räckviddsmarknadsföring

  Varför är det viktigt

  • Nå sällanköpare
  • Utöka målgruppen / hitta nya kunder
  • Öka marknadsandelar
  • Bygga varumärke

  Bra exempel vid räckviddsmarknadaföring

  • Konsekvent budskap
  • Konsekvent bildspråk
  • Differentiera sig från konkurrenter

  Bra produkter för räckviddsmarknadsföring:

  Läs mer

  Synas i lokala sammanhang

  Varför det är viktigt

  • Annonser förväntas i lokalpress
  • Mer relevant i lokala sammanhang
  • Konsumenter söker info i lokala medier

  Bra exempel vid lokal marknadsföring

  • Referera till den lokala kunden
  • Repetera tidigare utbud/event
  • Samarbete med andra lokala aktörer

  Bra produkter för lokalmarknadsföring:

  Läs mer

  Bygga kännedom om varumärke

  Varför det är viktigt

  • Skapa preferens och top-of mind hos konsumenten
  • Skapa relation
  • Öka marknadsandelar

  Bra exempel vid varumärkesstärkande marknadsföring

  • Mixa kontinuerlig och kampanjmarknadsföring
  • Konsekvent kommunikation
  • Ha fakta om målgruppen

  Bra produkter för varumärkesstärkande marknadsföring:

  Läs mer

  Utbud eller evenemang

  Varför det är viktigt

  • Locka målgruppen till rätt tidpunkt
  • Många förväntar sig annons vid t.ex REA, nyöppning, event mm
  • Få kunderna att välja just dig

  Bra exempel vid utbudsmarknadsföring

  • Tydlighet
  • Snabbt leda till action
  • Inte för mycket information

  Bra produkter för utbudsmarknadsföring:

  Läs mer

  Bli hittad – Sökmarknadsföring

  Varför det är viktigt

  • Man använder internet inför stora inköp
  • Man använder sökmotor när man söker information om lokala företag
  • Liten chans att bli hittad om man inte syns på Google

  Bra exempel vid sökordsmarknadsföring

  • Anpassat geografiskt budskap
  • Att synas på rätt plats vid rätt tillfälle
  • Löpande optimering

  Bra produkter för sökmarknadsföring:

  Läs mer

  Nå en specifik målgrupp

  Målgruppsanalys och styrd annonsering

  Varför det är viktigt

  • Få reda på kundens medievanor
  • Få reda på kundens intressen
  • Få reda på kundens köpbeteende

  Bra exempel vid målgruppsstyrd marknadsföring

  • Målgruppsanalys först
  • Kampanjplan baserat på kundinsikter
  • Undvik spill

  Bra produkter för målgruppsstyrd marknadsföring:

  Läs mer