Målgruppsanalys med personas

Beskrivning av era målgrupper
Personligheterna i era målgrupper
Medievanor – I vilka kanaler når ni dem?

Vi vet genom undersökningar en hel del om köpbeteende, inköpsvanor och intressen bland människor kring Ystad och Österlen. Företag som använder sig av vår målgruppsstatistik har stor chans att bli mycket mer effektiva i sin marknadsföring.

Vill du veta mer om målgruppsanalyser?

Kontakta oss!

 • Vad är en målgruppsanalys från Ystads Allehanda?

  En målgruppsanalys som kartlägger era målgruppers demografi, köpbeteende, intressen och aktiviteter.

  Ni får en bild över era personas och deras medievanor.

  Se exempel på en målgruppsanalys med personas här.

  Nytta för er

  Ni får en bra överblick över vilka olika typer av personer ni kommunicerar med.

  I er framtida planering kan ni ha med er kunskaper om era personas.

  Använd analysen för att veta hur ni ska kommunicera med de olika grupperna.

  Få reda på vilka kanaler ni med fördel ska använda till de olika grupperna.

  Hur?

  • Vi pratar med er om era målgrupper; vilka era kunder är och vilka olika kundgrupper ni vill nå.
  • Vår analytiker kartlägger demografi, köpvanor och intressen i dessa målgrupper.
  • Vi analyserar målgrupperna för att få fram de personas ni vill kommunicera med.
  • Ni får en beskrivning på era personas såsom intressen, boendeform, inkomst och vad de gillar att göra.
  • Vi tar fram fakta hur dessa personas använder sociala medier, nyhetsmedier, sökmedier samt deras inställning till reklam.
  • Källor: Vi tar fram och analyserar data från Sveriges största konsumentundersökning Sifo Orvesto Konsument samt från Sifo Orvesto Näringsliv.

  Målgruppsanalys Premium

  Till en hel del företag i vår region har vi även unik fakta. Till er kan vi göra en Målgruppsanalys Premium.

  I tillägg till en målgruppsanalys med personas, tar vi också fram siffror på:

  • Kännedom om er och förändring över tid.
  • Frekvens på besök och inköp i er butik och förändring över tid.
  • Jämförelse på ovan med lokala konkurrenter.

  Det här innebär också att vi kan basera målgrupperna och era personas på frågor om er.

  Kontakta oss för att få reda på om ni är med och vad vi kan ta reda på om just er.

  Kontakta oss!