Ystads Rörtjänst

KUND: Ystads Rörtjänst
KATEGORI: Print och mobil
PERIOD: Oktober 2021


Annonsering i flera kanaler för ökad medvetenhet.
Målet med kampanjen var att hitta kunder med önskan om helhetslösning för badrum.
Man valde Ystads Allehanda 1:a sida och ystadsallehanda.se desktop o mobil med hög räckvidd.

 • ”Jag tycker och har den inriktningen att syns man inte så finns man inte. Ystads Allehanda är bra
  för oss
  eftersom de har en bred marknad för unga och gamla människor som vi riktar in oss mot”

   

  Christian Tell, VD Ystads Rörtjänst

  Badrumskampanj – ”Vi förverkligar din badröm”

  Ystads Rörtjänst annonserar i Ystads Allehanda både i print och digitalt under större delen av året. Detta är ett exempel på en av kampanjerna.

  Ystads Allehanda har en stor läsarskara, där ca 70% äger sitt eget boende. Därför kan en kampanj som denna nå en viktig målgrupp. De som vill förverkliga sin badröm!

   

  Förstasidesannons YA

   

  Animerad panorama ystadsallehanda.se

  Animerad mobil ystadsallehanda.se